en

Hana Krupa

 portfolio

The portfolio is divided according to the topics I have interested in , some are already finished, but on some I will continue and develop them. For each topic, you are invited to the gallery of images with more detailes. If you are interested in any painting please do not hesitate to contact me, paintings are for sale.

Landascape in me, me in the landscape

V sérii "Krajina ve mně, já v krajině" se zabývám vztahem sama sebe ke krajině, hledám obrazy, které do mě krajina propisuje a skrze tyto obrazy hledám své kořeny, svůj původ a svou přirozenost. Takový ten původ sahající až do dob, kdy jsme ještě žili v přímém napojení na přírodu, kdy krajina byla naším tělem, kdy jsme ji dokázali cítit a  ctít. V obrazech se záměrně prolínají dvě měřítka. Měřítko člověka v krajině a měřítko krajiny v člověku.


Hledači nové vize

Hledači nové vize

V sérii "Hledači vize" jsem reagovala na současné sebedestruktivní nastavení světa, ještě umocněného covidovou pandemií. Tehdy jsem namalovala sérii krajin s postavami, které symbolicky drží lepší vizi světa. Jako reakci na válečný útok Ruska na Ukrajinu jsem namalovala obraz "Válka není cesta", který se podařilo v online aukci vydražit a peníze poslat, jako podporu, jedné konkrétní rodině z Ukrajiny. 

Hejna a krajky

Hejna a krajky

Série nazvaná "Hejna" byla inspirovaná dokonalostí fenoménu špaččích hejn, ale i dalších shluků jiných forem, jako jsou létající rybky, mušky, listí, mraky a podobně. V této sérii jsem použila starý projektor k promítání krajky, peří, slunečnicových semínek a dalších vizuálně působivých a přesto univerzálně vypadajících tvarů. Projekce mi pomohla hrát si a s lehkostí hledat kompozici v obraze. Důležitým vizuálním prvkem, se kterým v této sérii pracuji, je určitá plochost promítnutých objektů zakomponovaných do iluzorního prostoru krajiny. Tato konfrontace vytváří v obraze příjemnou dynamiku a zároveň způsobuje čisté vizuální zjednodušení. 

Solitéry

Solitéry

Tyto obrazy nevznikaly jako série, ale spíš jako solitéry, kterými jsem vždy reagovala na určitý impulz z mého života. Buďto jsem tímto způsobem zpracovávala nějaký vztah nebo třeba vizuální vjem, který se ve mně otiskl. Tyto obrazy vznikají impulzivně na periferii mojí práce, ale v průběhu času už se z nich vytvořila kompaktní série obrazů.

práce z plenéru

Plenér

Naladit se na ticho, prostor bez myšlenek, na čistou radost z existence, neustálá přeměna forem, někdy rychlá, stane se před očima, někdy pomalá, že ji ani délkou lidského života nejde poměřit.

Naladit se a vnímat...Dívat se, čichat, hmatat, malovat. Malování v plenéru je pro mě o vylazení se na to, co maluji, malé zastavení v časoprostoru, absolutní koncentrace. Oslava čisté krásy. Každé to místo, jako by se do mě tím otisklo. Venku většinou maluji na menší formáty olejem nebo akvarelem. 

Místa, kde země promlouvá

Hranická propast

Kniha "Hranická propast" ze série "Místa, kde země promlouvá" vznikla jako spolupráce s Monikou Michaelovou, která dlouhé roky pracuje na obnově původních tradic a původního vztahu lidí ke krajině, ve které žijeme. Monika napsala příběh a já jej doplnila obrazem. Příběh Hranické propasti je první z příběhů, který se zrodil na poutích do míst, kde země promlouvá.