Místa, kde země promlouvá

ukázka ilustrací z knihy Hranická propast. Kresby jsem malovala akvarelem a inkousty se škrobem, některé kresby byly namalovány kombinací akvarelu s pastelem.

knihu umělecky svázal Matěj Krupa, umělecké knihařství Ptáček na klíček