Jsem malířka. Malířství je pro mě přirozený způsob komunikace mezi vnitřním a vnějším světem. Vnímám propojenost těchto světů a čím dál tím víc vidím, jak se obousměrně vzájemně ovlivňují. Skrze malířství hledám a nacházím krásu a harmonii ve světě kolem sebe, ale i uvnitř mě samé.

Pocházím z Českých Budějovic, dnes však žiji se svým partnerem Matějem Krupou, čtyřmi kluky, dvěma kočkami a psem v rodinném domku v Letovicích, což je nedaleko Brna, ale v dostatečné vzdálenosti od brnění velkoměsta. V letovickém Tylexu, v historické budově bývalé textilní továrny, mám ateliér, kde můžu být zalezlá jenom sama se sebou a malovat.

Čas o samotě, ať už strávený v ateliéru nebo v přírodě, je pro mě životní nutností. Ráda se toulám venku, ráda chodím po srnčích stezkách a prodírám se houštím. V přírodě nacházím inspiraci a uspořádávám si myšlenky a pocity, které jsou na pozadí klidu a prázdna jasněji čitelné. Když jsem žila ve velkém městě, nacházela jsem malé "divočinky" v křoví nebo v zarostlých zahradách zahrádkářských kolonií. Příroda mi připomíná moji divokou a svobodnou podstatu, která se občas schovává pod různými myšlenkovými konstrukty.

Mým hlavním tématem, které dlouhodobě zkoumám pomocí různých přístupů, je krajina. Vnímám, že stejně jako člověk má přímý vliv na krajinu a svým působením ji proměňuje, že i krajina utváří nitro člověka, který se v ní pohybuje. Maluji krajinu reálnou, formou plenérových studjí většinou akvarelem nebo olejem na menší formáty nebo krajinu imaginární, která se pro mě stává nosičem dalšího hlubšího sdělení. Ve své tvorbě se soustředím na krásu a harmonii, protože věřím, že je potřeba vytvářet vizi světa, ve kterém chceme žít.

Od roku 2013 provozuji v Brně výtvarný ateliér Malování kreslení Brno, kde organizuji a, spolu s dalšími lektory, také vedu výtvarné kurzy pro děti a dospělé. Ateliér je místem, kde se stále něco děje, pořádáme výstavy, příměstské tábory pro děti a letní malování v přírodě pro dospělé.  

Téma krajiny zpracovávám, kromě malby, také formou site specific instalací a land artu.

V roce 2021 jsme společně s Lenkou Kamínkovou a Janou Moštíkovou založili uměleckou skupinu Les3

Společně vyrážíme přímo do krajiny, kde na základě momentálního impulzu tvoříme přímo na místě, které nás osloví, nebo se výprava stává pouze inspirací a vzniklé téma dále umělecky zpracováváme.  Od jara 2023 skupina Les3 sdílí ateliér v brněnské Káznici. V říjnu 2023 proběhla výstava pod názvem "Za chvíli jsem doma" v bývalé Káznici v Brně v rámci festivalu Faktor K. @les3artgroup