bio

MgA. HANA KRUPA (Linhartová)

narozena 8. 11. 1982 v Českých Budějovicích

STUDIUM:

1996 - 1998 studium na gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích

1998 - 2002 studium na SŠUG v Jihlavě

2002 - začátek studia na FaVU VUT v Brně v ateliéru prof. Martina Mainera akad. mal.

2003 - 2004 mateřská dovolená

2007 - dosažení akademického titulu bakalář umění (BcA.) v oboru - malířství - volná tvorba

2010 - dosažení akademického titulu magistr umění (MgA.) v oboru - malířství - volná tvorba

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:,

2009 - 2016 založení a spoluúčast na vedení kavárny Zastávka, kde jsem také organizovala pravidelný kulturní program (výstavy, koncerty, divadla..)

2013 - současnost: spolu s MgA. Lenkou Kamínkovou jsme v roce 2013 založily ateliér Malování kreslení Brno, který provozuji dodnes. V ateliéru se starám o organizaci týmu lektorů, provoz a vedu výtvarku pro děti a ateliér volné tvorby pro dospělé.

www. malovanikreslenibrno.cz