Místa, kde země promlouvá

ukázka ilustrací z knihy Hranická propast,

knihu umělecky svázal Matěj Krupa, umělecké knihařství Ptáček na klíček