O mně

CV

MgA. Hana Linhartová

narozena 8. 11. 1982 v Českých Budějovicích


STUDIUM:

  • 1996 - 1998 studium na gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích
  • 1998 - 2002 studium na Střední Umělecké Škole Grafické v Jihlavě
  • 2002 - začátek studia na FaVU VUT v Brně v ateliéru Malba 2 pod vedením prof. Martina Mainera akad. mal.
  • 2003 - 2004 mateřská dovolená
  • 2007 - dosažení akademického titulu bakalář umění (BcA.) v oboru - malířství - volná tvorba
  • 2010 - dosažení akademického titulu magistr umění (MgA.) v oboru malířství - volná tvorba

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

  • 2009 - 2016 spoluzakladelka kavárny Zastávka v Brně organizace pravidelného kulturního programu (výstavy, koncerty, divadla..)
  • od roku 2010 se věnuji vedení výtvarných kurzů 
  • 2013 jsme spolu  s Lenkou Kamínkovou založily ateliér Malování kreslení Brno, kde pořádáme výtvarné kurzy pro děti a dospělé dodnes.

www. malovanikreslenibrno.cz