Olejomalba

je mojí nejmilejší technikou. Pracuji převážně na větší formáty, mám ráda prostor plátna do kterého se můžu ponořit. Zkoumám Život, vědomí a svou mysl, skrz kterou mohu dění kolem sebe vnímat. Malba je pro mě součástí tohoto výzkumu. Moje práce v různých obměnách vychází z lásky k proudu Života, který neustále vnímám a bedlivě jej pozoruji v krajině a přírodních jevech. Fascinuje mě opakování se a podobnost forem v mikro i makrosvětě. List stromu vypadající přesně jako strom, který jej nese. Jak jsou si vizuálně podobné chvilkové děje s ději tisíciletými, v kameni můžeme vidět záznam tohoto prastarého toku. Vše je v neustále proměně, v pohybu... I hory a kopce, které považujeme za stále jsou z hlediska vesmíru v pohybu, jen je tak pomalý, že nám se zdají nehybné.

Ve své poslední sérii "Hejna a shluky" používám starý projektor, kterým si promítám na plátno čočku, slunečnicová semínka, krajky a další vizuálně silně, ale zároveň univerzálně působící tvary. Tím komponuji do krajin shluky a hejna. Různé způsoby uspořádání pak evokují již konkrétní jevy, jako třeba hejno mušek, špačků, havrany či létající ryby. Nalézám uspořádanost v neuspořádanosti. Zastavení děje v jednom krátkém okamžiku. Krásu tam, kde by nebyla povšimnuta. Dalším vizuálním prvkem, se kterým v této sérii pracuji je určitá plochost promítnutých předmětů zakomponovaná do iluzivního prostoru krajin. Tato konfrontace vytváří v obraze příjemnou dynamiku a zároveň způsobuje čisté vizuální zjednodušení.

Miluji vůni svého ateliéru, vůni lesa a vůni moře.