K smrti dobrý festival 2022

K smrti dobrý festival, malba na rakev

Rády bychom s Vámi sdílely naši intimní zkušenost malby na rakev.

Hana Linhartová

"Když mě v létě Jana Slavíčková požádala, jestli bych chtěla nějak výtvarně ztvárnit víka na rakev, říkala jsem si, proč ne, je to pro dobrou věc, to ráda podpořím, oslovila jsem své dvě skvělé přítelkyně a kolegyně v tvorbě, se kterými tvoříme výtvarné seskupení Les3 Lenku Kamínkovou a Janu Moštíkovou, to jsem však ještě netušila, jak silný a transformativní to bude prožitek.

první rakev s padajícími listy jinanu jsem namalovala pro sedmiletou Jinušku, která zemřela asi před měsícem a pro kterou její osvícení rodiče uspořádali dojemně lidské rozloučení doma v kruhu přátel a rodiny. Obraz listů jinanu se vyjevil zcela jasně, s Jinuškou jsem v duchu obraz konzultovala a nechala se vést. S druhou rakví to nebylo tak jasné od začátku. Dlouho jsem přemýšlela, pro koho ji vlastně budu malovat, než jsem si dovolila pomyslet na to, že ji budu malovat pro sebe. Je to zvláštní pocit, běžně si svou smrtelnost neuvědomuji, na začátku to byl pocit skoro jako rouhání, malovat svou vlastní rakev! během procesu jsme se celkem spřátelily, hvězdy a měsíc už jsem malovala s nadšením a laskavým přijetím. děkuji za tuto zkušenost"

Lenka Kamínková

"Byla to pro mě zajímavá zkušenost. Malovala jsem spontánně, jako bych malovala obraz. Jen jsem se snažila nic tím neříkat a pouze se co nejvíce napojit sama na sebe. Jsou to takové obrazy mé duše. Smrt pro mě nese pocit lehkosti a to jsem se snažila v obraze promítnout. U rakve pro dítě jsem vzpomínala na své dětství a vybavila si svoji touhu být koníčkem, které nikdo nerozuměl.. jen moji rodiče. Zajímavé byly pro mě také reakce okolí, bylo zřejmé, že samotný tvar rakve je pro lidi velmi silný symbol."

Jana Moštíková

"Malba je věnována pro mou vlastní rakev, intuitivně a s úctou vyplynuly intimní obrazy. Prožitek z tvorby byl pro mne rozhovor se sebou i po mé smrti. Laskavý a přijímající..."