CV

MgA. Hana Linhartová

narozena 8. 11. 1982 v Českých Budějovicích

STUDIUM:

1996 - 1998 studium na gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích

1998 - 2002 studium na SŠUG v Jihlavě

2002 - začátek studia na FaVU VUT v Brně v ateliéru prof. Martina Mainera akad. mal.

2003 - 2004 mateřská dovolená

2007 - dosažení akademického titulu bakalář umění (BcA.) v oboru - malířství - volná tvorba

2010 - dosažení akademického titulu magistr umění (MgA.) v oboru - malířství - volná tvorba

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:,

2009 - 2016 založení, vedení kavárny Zastávka, organizování pravidelného kulturního programu (výstavy, koncerty, divadla..)

2013 - současnost - spolu s MgA. Lenkou Kamínkovou založení, vedení

ateliéru Malování kreslení Brno, vedení výtvarných kurzů pro děti a dospělé

www. malovanikreslenibrno.cz